هشدار! مراجعین محترم ، رزرو نوبت هر پزشک صرفا تا روز قبل ساعت ۲۳:۵۵ امکان پذیر می باشد. لطفا در صورت پر بودن رزرو های اینترنتی ، برای گرفتن نوبت در روز حضور پزشک ساعت ۷ صبح به صورت حضوری مراجعه فرمایید

بارگذاری...